Strona główna  |  Pliki cookies  |  O projekcie
Fundusze Europejski    
 
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Dnia 02.04.2013 r. FIRMA BODEX podpisała


I ZŁOŻYŁA OŚWIADCZENIE

Firma BODEX z siedzibą w SOKÓŁKA zgłasza chęć uczestnictwa w programie Branżowego Programu Promocji Branży jubilersko-bursztynniczej 2012/2015 i tym samym zgłasza chęć wzięcia udziału w następujących imprezach organizowanych w ramach programu:

1. 6 - 8.09.2012 - Targi "Ambermart" (Gdańsk, Polska)
2. 21 - 25.09.2012 - Targi "Hong Kong Jewellery Show" (Hong Kong, Chiny)
3. 5 - 7.10.2012 - Targi "Złoto Srebro Czas" (Warszawa, Polska)
4. 22 - 25.02.2013 - Targi "Inhorgenta Europe" (Monachium, Niemcy)
5. 22 - 25.02.2013 - MISJA GOSPODARCZA (Monachium, Niemcy)
6. 20 - 23.03.2013 - Targi "Amberif" (Gdańsk, Polska)
7. 29 - 31.08.2013 - Targi "Ambermart" (Gdańsk, Polska)
8. 13 - 17.09.2013 - Targi "Hong Kong Jewellery Show" (Hong Kong, Chiny)
9. 4 - 6.10.2013 - Targi "Złoto Srebro Czas" (Warszawa, Polska)
10. 4 - 6.10.2013 - POKAZ w czasie targów "Złoto Srebro Czas"
11. 14 - 17.02.2014 - Targi "Inhorgenta Europe" (Monachium, Niemcy)
12. 19 - 22.03.2014 - Targi "Amberif" (Gdańsk, Polska)
13. 17 - 21.05.2014 - MISJA GOSPODARCZA (Vincenza, Włochy)
14. 4 - 6.09.2014 - Targi "Ambermart" (Gdańsk, Polska)
15. 17 - 23.09.2014 - Targi "Hong Kong Jewellery Show" (Hong Kong, Chiny)
16. 17 - 23.09.2014 - MISJA GOSPODARCZA (Hong Kong Chiny)
17. 3 - 5.10.2014 - Targi "Złoto Srebro Czas" (Warszawa, Polska)
18. 3 - 5.10.2014 - POKAZ w czasie targów "Złoto Srebro Czas"
19. 20 - 23.02.2015 - Targi "Inhorgenta Europe" (Monachium, Niemcy)
20. 18 - 21.03.2015 - Targi "Amberif" (Gdańsk, Polska)
21. 18 - 21.03.2015 - POKAZ w czasie targów "Amberif"

Przedmiotem promocji będzie:

- działalność w zakresie WYROBY JUBILERSKIE I PODOBNE według kodu PKD/EKD 3212Z

- następujące towary/usługi: BIŻUTERIA SREBRNA

Deklaruję, że przy organizacji udziału w ww. działaniach promujących w ramach Komponentu A będę korzystał/nie będę korzystał* z usług organizacji i przygotowania działań realizatora programu Konsorcjum Bursztyn Skarb Polski.

 


Portal Funduszy Europejskich
www.poig.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

katalog

ZAPYTANIA OFERTOWE

GO TO BRAND

NSS - Fundusze EuropejskieUnia Europejska
Fundusze Europejskie
Kliknij i sprawdź status certyfikatu

Podlaskie

                     
                                 Copyright ©
Klepaccy SILVER
  

                                        Wdrożenie strony Agencja Reklamy Sokolka INFO