Strona główna  |  Pliki cookies  |  O projekcie
Fundusze Europejski    
 
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Firma BODEX BOGUSŁAW KLEPACKI podpisała umowę z P A R P

o dofinansowanie w ramach działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Umowa Nr POIR.03.03.03-20-0016/17-00 dotyczy dofinansowania udziału w Branżowym programie promocji branży Moda Polska w zakresie Projektu pt.: Promocja produktów firmy BODEX Bogusław Klepacki na rynkach zagranicznych w ramach Branżowego Programu Promocji.

W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca będzie brał udział w targach

1. Amberif, w Gdańsku 22-25 marca 2017 r  / 2018r / 2019r.

2.   China International Fashion Fair, Szanghaj,  marzec 2018 r / 2019r.

3. China International Jewellery Fair UBM, Shenzhen, kwiecień   2018 r /2019r.

4. Beijing International Jewellery & Gem Fair 2017 6-9 kwietnia 2017 r /2018r. /2019r.

5.  Guangzhou International Learher Exhibition GILE 2018  maj  2018 r/2019r.

6. IJK Jewellery Kobe, w maju 2018 r /2019r.

7. IIJS India International Jewellery Show, Mumbaj w sierpniu 2017 r /2018r /2019r.

8. Shenzhen International Jewellery Fair,  wrzesień 2017 r

9. China International Jewellery Fair  Beijing w listopadzie 2017 r /2018r /2019r.

10. GOLDEXPO w Warszawie w październiku 2017 r / 2018r /2019r.

Beneficjent planuje zorganizować przyjazdową misję gospodarczą dla kontrahentów z Chin w latach 2017 i 2018.

Na wszystkich swoich  materiałach informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki . Produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych będą stosować logotypy Unijne oraz loga Marki Polskiej Gospodarki.

Realizując Branżowy Program Promocji Beneficjent zamierza zbudować konkurencyjność swojej firmy i oferowanej marki produktowej oraz wypromować Markę Polskiej Gospodarki. Podejmowane działania dążyć będą do intensywnej promocji firmy na rynkach zagranicznych, w szczególności na rynkach podkreślonych jako perspektywiczne (Chiny, Indie, Japonia). Beneficjent planuje nawiązać trwałe relacje biznesowe, które przełożą się na liczbę podpisanych kontraktów handlowych w liczbie 10. Udział w targach oraz przyjazdowych misjach gospodarczych pozwoli Beneficjentowi pozyskać nowe kontakty i umowy biznesowe, a tym samym rozszerzać zasięg zagranicznej ekspansji. Wymiernym rezultatem prowadzonych działań promocyjnych będzie łączna sprzedaży oferowanych produktów za granicą w wysokości 1 010 729 zł do roku 2021, a także intensyfikacja produkcji w związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem. Beneficjent pragnie wypromować również polski sektor jubilersko-bursztynniczy.

Beneficjent  BODEX Bogusław Klepacki

Całkowity koszt projektu 1 167 412,00 zł

Kwota dofinansowania 744 675,00 zł

Czas realizacji 14,03,2014-31,12,2019

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

katalog

ZAPYTANIA OFERTOWE

GO TO BRAND

NSS - Fundusze EuropejskieUnia Europejska
Fundusze Europejskie
Kliknij i sprawdź status certyfikatu

Podlaskie

                     
                                 Copyright ©
Klepaccy SILVER
  

                                        Wdrożenie strony Agencja Reklamy Sokolka INFO